Vestibüler Cihazları

Biomed eHIT
Head Impulse Test

HIT ( Head İmpulse Test) baş itme testi olarak bilinen baş hareketlerine karşı VOR değer-lendirmesi, overt ve covert düzeltici sakkadları belirlenemek için tasarlanmıştır..

Biomed eVNG
Videonistagmografi

Videonistagmografi (VNG) Vestibüler ve Okülomotor Sistem anomalilerinin spontane ve-ya görsel-vestibüler uyaranlar sonucunda ortaya çıkan göz hareketlerinin değerlendiril-mesi ve kaydedilmesi yöntemi ile belirlenmesini sağlayan, farklı test bataryalarını içerisin-de barındıran bir test sistemidir...

Biomed ePOSTURO
Posturografi

Posturografi, statik veya dinamik şartlarda dik duruşta postürel kontrolü ölçmek için kulla-nılan tüm teknikleri kapsayan genel bir terimdir. Postürün kontrolüne dahil olan merkezi sinir sistemi uyarlanabilir mekanizmalarını (duyusal, motor ve merkezi) ölçmek için kulla-nılan non-invaziv bir test yöntemidir..

Biomed KALORISTAR
Hava Kalorik Sistem

Bitermal kalorik testin amacı, horizontal kanalların veya yollarının tek taraflı bir lezyonunu bulmaktır.İki parametresi vardır; yön üstünlüğü & kanal parezisi Biomed KALORIstar aktif soğutma teknolojisine sahip hava irrigator özelliği sunan bir cihazdır. Cihaz ayak pedalı ve eVNG üzerinden kontrol edilebilmektedir...

Biomed VEMP
Vestibuler Uyarılmış Miyojenik
Potansiyeller

Periferik Vestibüler organların ve kaslarda sonlanan yolakların ölçüldüğü vestibüler sisteminin bütünlüğünün değerlendirildiği bir elektrofizyolojik test yöntemidir...