Biomed | KALORIstar

Hava Kalorik İrrigatör

Bitermal kalorik testin amacı, horizontal kanalların veya yollarının tek taraflı bir lezyonunu bulmaktır.İki parametresi vardır; yön üstünlüğü & kanal parezisi Biomed KALORIstar aktif soğutma teknolojisine sahip hava irrigator özelliği sunan bir cihazdır. Cihaz ayak pedalı ve eVNG üzerinden kontrol edilebilmektedir. Hesaplama için üç formül seçeneği sunmaktadır.

Hesaplama için üç formül seçeneği sunmaktadır.

  • Jongkess & Philipszoon (1964)
  • Head Impulse Test Of Skew ( HINTS )
  • Scherer
  • Wexler