Biomed | cVEMP & oVEMP

Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyeller

Periferik Vestibüler organların ve kaslarda sonlanan yolakların ölçüldüğü vestibüler sisteminin bütünlüğünün değerlendirildiği bir elektrofizyolojik test yöntemidir. Bu test yön-temi, refleks arkı yanıtı boyun kaslarından ölçülüyorsa cVEMP (servikal VEMP), ekstraoküler kaslardan ölçülüyorsa oVEMP (oküler VEMP) olarak adlandırılır. cVEMP vestibülokolik refleks yolağını, oVEMP ise vestibülooküler refleks yolağının bütünlüğünü ölçer. Biomed VEMP Tone Burst uyarana ek olarak CW-Chirp uyaran ile multifrekans analiz sunar. Opsiyonel olarak Biofeedback cihazı eVibration ile kullanılabilmektedir.

Test Bataryaları

  • cVEMP
  • oVEMP