Biomed | ePOSTURO

Postürografi Sistemi

Posturografi, statik veya dinamik şartlarda dik duruşta postural kontrolü ölçmek için kullanılan tüm teknikleri kapsayan genel bir terimdir. Postural kontrolüne dahil olan merkezi sinir sistemi uyarlanabilir mekanizmalarını (duyusal, motor ve merkezi) ölçmek için kullanılan non-invaziv bir test yöntemidir. Biomed ePOSTURO sistemi, statik ve dinamik posturografiye (Romberg-quotient, CoG) ve otomatik bir Unterbergs stepping test yapılmasına olanak sağlar. Tüm bu testleri frekans düzleminde bizlere sunar. Test için kullanılan bluetooth sensör sayesinde pediatrik ve geriatri grupta değerlendirmeler kolaylıkla yapılabilir. Test sonuçları cihaza girilmiş olan anamnez formu ile beraber otomatik olarak değerlendirilerek sistem tarafından hastaya özel bir rehabilitasyon programı oluşturulabilir. ePOSTURO hastaya verilecek egzersizlerin yanı sıra klinikte uygulanabilecek rehabilitasyon amaçlı uygulamalar da sunar. Frekans analizi, sekiz frekans aralığında sıfırdan 3Hz'e kadardır. Yüksek frekans aralıkları Patolojik değişiklikler için belirtidir. Birçok bağımsız çalışma nedeniyle artık hastalık türlerine tek bir frekans tahsis etmek mümkündür.

Bant   Frekans                         Olası Nedenler 
F1       0,01-0,1Hz                                -     
F2       0,1-0,25Hz                     Multiple skleroz, Solunumun etkisi
F3       0,25-0,35Hz                   Alkol Kötüye Kullanımı
F4       0,35-0,5Hz                    Spinal lezyon (gözler kapalı)   
F5       0,5-0,75Hz                    Üst ekstremite patolojisi
F6       0,75-1Hz                       Üst ekstremite patolojisi            
F7       1-3Hz                                        Serebellar patoloji
F8       >3Hz                                      -        

8 durumda, aşağıdaki bozukluklardan değerlendirilir.

F1:                 Görsel Bozukluk
F2, F3, F4:     Vestibüler Bozukluk( periferal sistem)
F5, F6:           Somatosensörlerinde Bozukluk( kas propriyoseptörler)
F7, F8:           Merkezi Vestibüler Bozukluğu